Excel BETAINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BETAINV formülünün Türkçe karışılığı BETATERS formülüdür.

Belirli bir beta dağılımı için birikimli beta olasılık yoğunluğu fonksiyonunun tersini verir. Yani, olasılık = BETADAĞ (x;...) ise, BETATERS (olasılık;...) = x olur. Beta dağılımı, beklenen bir tamamlama süresi ve değişkenlik verilirse, olası tamamlama sürelerini modellemek için kullanılabilir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. BETA.TERS fonksiyonu.

BETATERS (BETAINV) Formülü Kullanımı

 BETATERS (olasılık,alfa,beta,[A],[B]) 

BETATERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Beta dağılımıyla ilişkilendirilmiş bir olasılıktır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir.
  • A - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının alt sınırıdır.
  • B - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : X aralığının üst sınırıdır.

Bazı Uyarılar

  • Herhangi bir değişken sayısal değilse, BETATERS, #DEĞER! hata değerini verir.
  • Alfa ≤ 0 ise veya beta ≤ 0 ise, BETATERS, #SAYI! hata değerini verir.
  • Olasılık ≤ 0 ise veya olasılık > 1 ise, BETATERS, #SAYI! hata değerini verir.
  • A'nın ve B'nin değerlerini geçersiniz, BETATERS standart kümülatif beta dağılımını kullanır; böylece A = 0 ve B = 1 olur.

Bir olasılık değeri verildiğinde, BETATERS, BETADAĞ (x, alfa, beta, A, B) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, BETATERS'in duyarlığı BETADAĞ'ın duyarlığına bağlıdır.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
0,685470581Beta dağılımıyla ilgili olasılık
8Dağılımın parametresi
10Dağılımın parametresi
1Alt sınır
3Üst sınır
Formül Açıklama (Sonuç)
=BETATERS (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki parametreler için kümülatif beta olasılık yoğunluğu fonksiyonunun tersi (2)

Kaynak:Microsoft