Excel BIN2DEC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BIN2DEC formülünün Türkçe karışılığı BIN2DEC formülüdür.

Aşağıda BIN2DEC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İkilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana dönüştürür.

BIN2DEC (BIN2DEC) Formülü Kullanımı

 BIN2DEC (sayı) 

BIN2DEC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak ifade edilir.

Uyarı

Sayı geçerli bir ikilik sayı değilse ya da sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeriyorsa, BIN2DEC fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BIN2DEC (1100100)İkilik tabandaki 1100100 sayısını onluk tabana dönüştürür (100)
=BIN2DEC (1111111111)İkilik tabandaki 1111111111 sayısını onluk tabana dönüştürür (-1)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft