Excel BIN2HEX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BIN2HEX formülünün Türkçe karışılığı BIN2HEX formülüdür.

Aşağıda BIN2HEX fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İkilik tabandaki bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür.

BIN2HEX (BIN2HEX) Formülü Kullanımı

 BIN2HEX (sayı, [basamak]) 

BIN2HEX fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak ifade edilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, BIN2HEX fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı geçerli bir ikilik sayı değilse ya da sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeriyorsa, BIN2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Sayı negatifse, BIN2HEX yerleri atlar ve onaltı tabanındaki 10 karakterlik bir sayı verir.
  • BIN2HEX fonksiyonu basamak sayısından daha fazla karakter gerektiriyorsa, #SAYI! hata değerini verir.
  • Basamak sayısı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.
  • Basamak sayısı sayısal değilse, BIN2HEX fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Basamak sayısı negatifse, BIN2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BIN2HEX (11111011; 4)İkilik tabandaki 11111011 sayısını 4 karakterli onaltılık tabana dönüştürür (00FB)
=BIN2HEX (1110)İkilik tabandaki 1110 sayısını onaltılık tabana dönüştürür (E)
=BIN2HEX (1111111111)İkilik tabandaki 1111111111 sayısını onaltılık tabana dönüştürür (FFFFFFFFFF)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft