Excel BIN2OCT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BIN2OCT formülünün Türkçe karışılığı BIN2OCT formülüdür.

Aşağıda BIN2OCT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İkilik tabandaki bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür.

BIN2OCT (BIN2OCT) Formülü Kullanımı

 BIN2OCT (sayı, [basamak]) 

BIN2OCT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak ifade edilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, BIN2OCT fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı geçerli bir ikilik sayı değilse ya da sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeriyorsa, BIN2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Sayı negatifse, BIN2OCT basamak sayısını atlar ve sekizlik tabanda 10 karakterlik bir sayı verir.
  • BIN2OCT fonksiyonu basamak sayısından daha fazla karakter gerektiriyorsa, #SAYI! hata değerini verir.
  • Basamak sayısı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.
  • Basamak sayısı sayısal değilse, BIN2OCT fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Basamak sayısı negatifse, BIN2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BIN2OCT (1001; 3)İkilik tabandaki 1001 sayısını 3 karakterli sekizlik tabana dönüştürür (011)
=BIN2OCT (1100100)İkilik tabandaki 1100100 sayısını sekizlik tabana dönüştürür (144)
=BIN2OCT (1111111111)İkilik tabandaki 1111111111 sayısını sekizlik tabana dönüştürür (7777777777)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft