Excel BINOM.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BINOM.DIST formülünün Türkçe karışılığı BİNOM.DAĞ formülüdür.

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. BİNOM.DAĞ fonksiyonunu, sabit test veya deneme sayısı olan problemlerde, denemelerin sonucu yalnızca başarılı veya başarısızsa, denemeler bağımsızsa ve başarı olasılığı deney boyunca sabitse kullanabilirsiniz. Örneğin, BİNOM.DAĞ, doğacak ilk üç çocuktan ikisinin erkek olma olasılığını hesaplayabilir.

BİNOM.DAĞ (BINOM.DIST ) Formülü Kullanımı

 BINOM.DAĞ (başarı_sayısı,deneme,olasılık_b,kümülatif) 

BİNOM.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarı_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Denemelerdeki başarı sayısıdır.
 • Deneme - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız deneme sayısıdır.
 • Olasılık_b - Girilmesi Zorunludur : Her denemedeki başarı olasılığıdır.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU ise BİNOM.DAĞ, en çok başarı_sayısı başarı olasılığı olan kümülatif dağılım fonksiyonunu verir, YANLIŞ ise, başarı_sayısı başarı olasılığı olan olasılık yığın fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Sayı_b ve deneme, tamsayı değerlerine yuvarlanır.
 • Başarı_sayısı, deneme veya başarı_olasılığı sayısal değilse, BİNOM.DAĞ fonksiyonu, #DEĞER! hata değerini verir.
 • Başarı_sayısı < 0 veya başarı_sayısı > denemeyse, BİNOM.DAĞ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Başarı_olasılığı < 0 veya başarı_olasılığı > 1 ise, BİNOM.DAĞ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • x = sayı_b, n = deneme ve p = olasılık_b ise, kütle fonksiyonunun binom olasılığı:

  Denklem

  burada:

  Denklem

  COMBIN (n;x) 'dir .

 • x = sayı_b, n = deneme ve p = olasılık_b ise, kümülatif binom dağılımı:

  Denklem

Örnek

A B
Veri . Açıklama
6Denemelerdeki başarı sayısı
10Bağımsız denemelerin sayısı
0,5Her denemede başarı olasılığı
Formül Açıklama (Sonuç)
=BİNOM.DAĞ (A2;A3;A4;YANLIŞ)10 denemenin tam 6'sının başarılı olma olasılığı (0,205078)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft