Excel BINOM.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BINOM.INV formülünün Türkçe karışılığı BİNOM.TERS formülüdür.

Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir.

BİNOM.TERS (BINOM.INV ) Formülü Kullanımı

 BINOM.TERS (denemeler,başarı_olasılığı,alfa) 

BİNOM.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Denemeler - Girilmesi Zorunludur : Bernoulli denemelerinin sayısıdır.
  • Başarı_olasılığı - Girilmesi Zorunludur : Her denemedeki başarı olasılığıdır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Ölçüt değeridir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, BİNOM.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Denemeler tamsayıya yuvarlanır.
  • Denemeler < 0 ise BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.
  • Başarı_olasılığı,< 0'sa veya başarı_olasılığı > 1 ise, BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.
  • Alfa < 0'sa veya alfa > 1 ise, BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
6Bernoulli denemelerinin sayısı
0,5Her denemedeki başarı olasılığı
0,75Ölçüt değeri
Formül Açıklama (Sonuç)
=BİNOM.TERS (A2;A3;A4)Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden (4) büyük veya eşit olduğu en küçük değer.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft