Excel BINOMDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce BINOMDIST formülünün Türkçe karışılığı BİNOMDAĞ formülüdür.

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. BİNOMDAĞ fonksiyonunu, sabit test veya deneme sayısı olan problemlerde, denemelerin sonucu yalnızca başarılı veya başarısızsa, denemeler bağımsızsa ve başarı olasılığı deney boyunca sabitse kullanabilirsiniz. Örneğin, BİNOMDAĞ, doğacak ilk üç çocuktan ikisinin erkek olma olasılığını hesaplayabilir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. BİNOM.DAĞ fonksiyonu.

BİNOMDAĞ (BINOMDIST) Formülü Kullanımı

 BİNOMDAĞ (sayıb_b,deneme,olasılık_b,kümülatif) 

BİNOMDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarı_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Denemelerdeki başarı sayısıdır.
 • Deneme - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız deneme sayısıdır.
 • Olasılık_b - Girilmesi Zorunludur : Her denemedeki başarı olasılığıdır.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU ise, BİNOMDAĞ, en çok başarı_sayısı başarı olasılığı olan kümülatif dağılım fonksiyonunu verir, YANLIŞ ise, başarı_sayısı başarı olasılığı olan olasılık yığın fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Sayı_b ve deneme, tamsayı değerlerine yuvarlanır.
 • Sayı_b, deneme veya olasılık_b sayısal değilse, BİNOMDAĞ fonksiyonu, #VALUE! hata değerini verir.
 • Sayı_b < 0 veya sayı_b > deneme ise, BİNOMDAĞ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • Olasılık_b < 0 veya olasılık_b > 1 ise, BİNOMDAĞ fonksiyonu, #SAYI! hata değerini verir.
 • x = sayı_b, n = deneme ve p = olasılık_b ise, kütle fonksiyonunun binom olasılığı:

  Denklem

  burada:

  Denklem

  COMBIN (n;x) 'dir.

 • x = sayı_b, n = deneme ve p = olasılık_b ise, kümülatif binom dağılımı:

  Denklem

Örnek

A B
Veri . Açıklama
6Denemelerdeki başarı sayısı
10Bağımsız denemelerin sayısı
0,5Her denemede başarı olasılığı
Formül Açıklama (Sonuç)
=BİNOMDAĞ (A2;A3;A4;YANLIŞ)10 denemenin tam 6'sının başarılı olma olasılığı (0,205078)

Kaynak:Microsoft