Excel CEILING Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CEILING formülünün Türkçe karışılığı TAVANAYUVARLA formülüdür.

Aşağıda TAVANAYUVARLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. Örneğin, fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4,42 TL ise, fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA (4;42;0,05) formülünü kullanabilirsiniz.

TAVANAYUVARLA (CEILING) Formülü Kullanımı

 TAVANAYUVARLA (sayı, anlam) 

TAVANAYUVARLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlamak istediğiniz değerdir.
  • Anlam   - Girilmesi Zorunludur : Kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, TAVANAYUVARLA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Sayının işaretinden bağımsız olarak, bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır. Sayı, anlamın tam bir katıysa, yuvarlama yapılmaz.
  • Sayı negatifse ve anlam da negatifse sayı sıfırdan uzağa aşağı yuvarlanır.
  • Sayı negatifse ve anlam pozitifse sayı sıfıra doğru yukarı yuvarlanır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAVANAYUVARLA (2;5; 1)2,5'i, 1'in en yakın çarpanına yuvarlar (3)
=TAVANAYUVARLA (-2,5; -2)-2,5'i, -2'nin en yakın çarpanına yuvarlar (-4)
=TAVANAYUVARLA (-2,5; 2)-2,5'i 2'nin en yakın katına yukarı yuvarlar (-2)
=TAVANAYUVARLA (1,5; 0,1)1,5'i, 0,1'in en yakın çarpanına yuvarlar (1,5)
=TAVANAYUVARLA (0,234; 0,01)0,234'ü, 0,01'in en yakın çarpanına yuvarlar (0,24)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft