Excel CELL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CELL formülünün Türkçe karışılığı HÜCRE formülüdür.

Bu makalede HÜCRE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız. Ayrıca Bkz. bölümünde hücrelerdeki verileri biçimlendirme ve hücre stilleri uygulama hakkında daha fazla bilgiye ulaştıran bağlantılar bulabilirsiniz.

Kısa Tanımı

HÜCRE fonksiyonu hücrenin biçimlendirmesi, konumu ve içeriği hakkındaki bilgileri verir. Örneğin, hücrede hesaplama yapmadan önce bu hücrenin metin değil de sayısal bir değer içerdiğini doğrulamak istiyorsanız şu formülü kullanabilirsiniz:

=EĞER (HÜCRE ("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)

Bu formül, A1 hücresi sayısal değer içeriyorsa A1*2 hesaplamasını yapar; A1 hücresi metin içeriyorsa veya boşsa 0 değerini verir.

HÜCRE (CELL) Formülü Kullanımı

 HÜCRE (bilgi_türü, [başvuru]) 

HÜCRE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • bilgi_türü   - Girilmesi Zorunludur : Hangi türde hücre bilgisi vermek istediğinizi belirten metin değeri. Aşağıdaki listede bilgi_türü değişkeninin olası değerleri ve bunlara karşılık gelen sonuçlar gösterilir.
  bilgi_türü Sonuç
  "adres"Metin olarak, başvurudaki ilk hücrenin başvurusu.
  "sütun"Başvurudaki hücrenin sütun sayısı.
  "renk"Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1 değerini, değilse 0 (sıfır) verir.
  "içerik"Başvurudaki sol üst hücrenin değeri; formül değil.
  "dosyaadı"Metin olarak, başvuruyu içeren dosyanın adı (tam yolu dahil) . Başvuruyu içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin ("") verir.
  "format"Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda "-" verilir. Hücre, pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlendirilmişse, metin değerinin sonunda " () " verilir.
  "parantez"Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlendirilmişse 1 değerini, değilse 0 verir.
  "önek"Hücrenin "etiket öneki"ne karşılık gelen metin değeri. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (') , hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (") , hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^) , hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi () , başka bir şey içeriyorsa boş metin ("") verir.
  "kilit"Hücre kilitli değilse 0 değerini, kilitliyse 1 değerini verir.
  "satır"Başvurulan hücrenin satır sayısı.
  "tip"Hücredeki veri türüne karşılık gelen metin değeri. Hücre boşsa boş için "b" verir; hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için "e" ve hücre başka bir şey içeriyorsa "d" verir.
  "genişlik"Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı türü büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir.
 • başvuru   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Hakkında bilgi almak istediğiniz hücre. Atlanırsa, değiştirilmiş olan son hücre için bilgi_türü değişkeninde belirtilen bilgiler verilir. Başvuru değişkeni bir hücre aralığıysa, HÜCRE fonksiyonu yalnızca aralığın sol üst köşesindeki hücrenin bilgilerini verir.

HÜCRE biçim kodları

Aşağıdaki listede, bilgi_türü değişkeni "format" olduğunda ve başvuru değişkeni de yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlendirilmiş bir hücre olduğunda HÜCRE fonksiyonunun verdiği metin değerleri açıklanmaktadır.

Excel biçimi HÜCRE fonksiyonunun verdiği değer
Genel"G"
0"F0"
#,##0",0"
0,00"F2"
#,##0.00",2"
$#,##0_); ($#,##0)"C0"
$#,##0_);[Kırmızı] ($#,##0)"C0-"
$#,##0.00_); ($#,##0.00)"C2"
$#,##0.00_);[Kırmızı] ($#,##0.00)"C2-"
%0"P0"
%0,00"P2"
0,00E+00"S2"
# ?/? ya da # ??/??"G"
g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy."D4"
g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy"D1"
g-aaa ya da gg-aaa"D2"
aaa-yy"D3"
gg/aa"D5"
s:dd ÖÖ/ÖS"D7"
s:dd:nn AM/PM"D6"
s:dd"D9"
s:dd:nn"D8"

Not HÜCRE fonksiyonundeki bilgi_türü değişkeni "format" olduğunda ve başvurulan hücreye daha sonra farklı bir biçim uyguladığınızda, HÜCRE fonksiyonunun sonuçlarını güncelleştirmek için nı yeniden hesaplamanız gerekir.

Örnek

A B C
Veri
5-Mar
TOPLAM
Formül Açıklama Sonuç
=HÜCRE ("row", A20)A20 hücresinin satır numarası20
=HÜCRE ("format", A2)A2 hücresinin biçim koduD2 (g-aaa)
=HÜCRE ("contents", A3)A3 hücresinin içeriğiTOPLAM
=HÜCRE ("type", A2)A2 hücresinin veri türüv (değer)

 • Bilgi fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft