Excel CHIDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHIDIST formülünün Türkçe karışılığı KİKAREDAĞ formülüdür.

Kikare dağılımın sağ kuyruklu olasılığını verir. x 2 dağılımı, bir x 2 sınamasıyla ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için x 2 sınamasını kullanabilirsiniz. Örneğin, genetik bir deney, bitkilerin bir sonraki kuşağının belli bir renk kümesini sergileyeceği varsayımını ortaya atabilir. Gözlemlenen sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırarak, özgün varsayımınızın geçerli olup olmadığını kararlaştırabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. KİKARE.DAĞ fonksiyonu VE KİKARE.DAĞ.SAĞK fonksiyonu.

KİKAREDAĞ (CHIDIST) Formülü Kullanımı

 CHIDIST (x,serb_derecesi) 

KİKAREDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • x - Girilmesi Zorunludur : Temel alarak dağılımı değerlendirmek istediğiniz değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden birisi sayısal değilse, KİKAREDAĞ, #DEĞER! hata değerini verir.
  • x negatifse, KİKAREDAĞ, #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10'sa, KİKAREDAĞ, #SAYI! hata değerini verir.
  • KİKAREDAĞ, KİKAREDAĞ = P (X>x) olarak hesaplanır; burada x, bir x 2 rastgele değişkenidir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
18,307Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer
10Serbestlik dereceleri
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKAREDAĞ (A2,A3)Yukarıdaki koşullar için kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığı (0,050001)

Kaynak:Microsoft