Excel CHIINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHIINV formülünün Türkçe karışılığı KİKARETERS formülüdür.

Kikare dağılımın sağ kuyruklu olasılığının tersini verir. Olasılık = KİKAREDAĞ (x,...) ise KİKARETERS (olasılık,...) = x. Bu fonksiyonu özgün varsayımınızın geçerli olup olmadığına karar vermek üzere gözlemlenen sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırmak için kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. KİKARE.TERS fonksiyonu VE KİKARE.TERS.SAĞK fonksiyonu.

KİKARETERS (CHIINV) Formülü Kullanımı

 KİKARETERS (olasılık,serb_derecesi) 

KİKARETERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Kikare dağılımla ilişkilendirilmiş bir olasılıktır.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi sayısal değilse, KİKARETERS, #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık < 0'sa veya olasılık > 1'se, KİKARETERS, #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10'sa, KİKARETERS, #SAYI! hata değerini verir.

Bir olasılık değeri verildiğinde, KİKARETERS, KİKAREDAĞ (x, serbestlik_derecesi) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, KİKARETERS'in duyarlığı KİKAREDAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. KİKARETERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 100 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
0,050001Kikare dağılımı ile ilişkili olasılık
10Serbestlik dereceleri
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKARETERS (A2,A3)Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersi (18,3069735)

Kaynak:Microsoft