Excel CHISQ.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHISQ.DIST formülünün Türkçe karışılığı KİKARE.DAĞ formülüdür.

Kikare dağılımını verir.

Kikare dağılımı, çoğunlukla örnekler üzerindeki herhangi bir şeyin değişimini incelemek için kullanılır; örneğin, insanların televizyon seyrederek geçirdikleri gün bölümü.

KİKARE.DAĞ (CHISQ.DIST ) Formülü Kullanımı

 KİKARE.DAĞ (x,serb_derecesi,kümülatif) 

KİKARE.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : Temel alarak dağılımı değerlendirmek istediğiniz değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.
  • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, KİKARE.DAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, KİKARE.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • x negatifse, KİKARE.DAĞ, #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10 ise, KİKARE.DAĞ, #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft