Excel CHISQ.DIST.RT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHISQ.DIST.RT formülünün Türkçe karışılığı KİKARE.DAĞ.SAĞK formülüdür.

Kikare dağılımının sağ kuyruklu olasılığını verir.

X 2 dağılımı, bir x 2 sınamasıyla ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için x 2 sınamasını kullanabilirsiniz. Örneğin, genetik bir deney, bitkilerin bir sonraki kuşağının belli bir renk kümesini sergileyeceği varsayımını ortaya atabilir. Gözlemlenen sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırarak, özgün varsayımınızın geçerli olup olmadığını kararlaştırabilirsiniz.

KİKARE.DAĞ.SAĞK (CHISQ.DIST.RT ) Formülü Kullanımı

 KİKARE.DAĞ.SAĞK (x,serb_derecesi) 

KİKARE.DAĞ.SAĞK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • x - Girilmesi Zorunludur : Temel alarak dağılımı değerlendirmek istediğiniz değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, KİKARE.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, KİKARE.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10 ise, KİKARE.DAĞ.SAĞK, #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
18,307Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer
10Serbestlik dereceleri
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKARE.DAĞ.SAĞK (A2,A3)Yukarıdaki koşullar için kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığı (0,050001)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft