Excel CHISQ.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHISQ.INV formülünün Türkçe karışılığı KİKARE.TERS formülüdür.

Kikare dağılımın sol kuyruklu olasılığının tersini verir.

Kikare dağılımı, çoğunlukla örnekler üzerindeki herhangi bir şeyin değişimini incelemek için kullanılır; örneğin, insanların televizyon seyrederek geçirdikleri gün bölümü.

KİKARE.TERS (CHISQ.INV ) Formülü Kullanımı

 KİKARE.TERS (olasılık,serb_derecesi) 

KİKARE.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Kikare dağılımla ilişkilendirilmiş bir olasılıktır.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan değişken varsa, KİKARE.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık < 0 veya olasılık > 1 ise, KİKARE.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10 ise, KİKARE.TERS, #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft