Excel CHISQ.INV.RT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHISQ.INV.RT formülünün Türkçe karışılığı KİKARE.TERS.SAĞK formülüdür.

Kikare dağılımın sağ kuyruklu olasılığının tersini verir.

Olasılık = KİKARE.DAĞ.SAĞK (x,...) ise, KİKARE.TERS.SAĞK (olasılık,...) = x. Bu fonksiyonu özgün varsayımınızın geçerli olup olmadığına karar vermek üzere gözlemlenen sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırmak için kullanabilirsiniz.

KİKARE.TERS.SAĞK (CHISQ.INV.RT ) Formülü Kullanımı

 KİKARE.TERS.SAĞK (olasılık,serb_derecesi) 

KİKARE.TERS.SAĞK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Kikare dağılımla ilişkilendirilmiş bir olasılıktır.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan değişken varsa, KİKARE.TERS.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık < 0 veya olasılık > 1 ise, KİKARE.TERS.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise veya serb_derecesi > 10^10 ise, KİKARE.TERS.SAĞK, #SAYI! hata değerini verir.

Olasılık değeri verildiğinde, KİKARE.TERS.SAĞK, KİKARE.DAĞ.SAĞK (x, serb_derecesi) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, KİKARE.TERS.SAĞK fonksiyonunun duyarlığı KİKARE.DAĞ.SAĞK fonksiyonunun duyarlığına bağlıdır. KİKARE.TERS.SAĞK yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 64 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri . Açıklama
0,050001Kikare dağılımı ile ilişkili olasılık
10Serbestlik dereceleri
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKARE.TERS.SAĞK (A2,A3)Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersi (18,3069735)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft