Excel CHISQ.TEST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHISQ.TEST formülünün Türkçe karışılığı KİKARE.TEST formülüdür.

Bağımsızlık sınamasını verir. KİKARE.TEST, değeri istatistik için kikare (x 2 ) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. Varsayılan sonuçların bir deneyle doğrulanıp doğrulanmadığına karar vermek için x 2 sınamalarını kullanabilirsiniz.

KİKARE.TEST (CHISQ.TEST ) Formülü Kullanımı

 KİKARE.TEST (etkin_aralık,beklenen_aralık) 

KİKARE.TEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Etkin_aralık - Girilmesi Zorunludur : Beklenen değerler karşısında test edilecek gözlemleri içeren veri aralığıdır.
 • Beklenen_aralık - Girilmesi Zorunludur : Satır toplamlarının ve sütun toplamlarının çarpımının genel toplama oranını içeren veri aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Etkin_aralığın ve beklenen_aralığın farklı sayıda veri noktası varsa, KİKARE.TEST, #YOK hata değerini verir.
 • x 2 sınaması, aşağıdaki formülü kullanarak önce bir x 2 istatistiğini hesaplar:

  Denklem

  Burada;

  A ij = i. satır, j. sütundaki gerçek sıklıktır

  E ij = i. satır, j. sütundaki beklenen sıklıktır

  r = satır sayısıdır

  c = sütun sayısıdır

 • x 2 değerinin düşük olması, bağımsızlığın bir göstergesidir. Formülden görülebildiği gibi x 2 , her zaman pozitif veya 0'dır ve yalnızca her i,j için A ij = E ij ise 0'dır.

 • KİKARE.TEST, en azından yukarıdaki formülle hesaplanan değer büyüklüğünde bir x 2 istatistik değerinin, bağımsızlık varsayımı altında tesadüfen oluşma olasılığını verir. KİKARE.TEST, bu olasılığın hesaplanmasında uygun bir serbestlik dereceli (sd) x 2 dağılımını kullanır. r > 1 ve c > 1 ise, sd = (r - 1) (c - 1) . r = 1 ve c > 1 ise, sd = c - 1 veya r > 1 ve c = 1 ise, sd = r - 1. r = c= 1 eşitliğine izin verilmez ve #YOK değeri verilir.

 • KİKARE.TEST kullanımının en uygun koşulu, E ij öğelerinin çok küçük olmamasıdır. Bazı istatistikçiler her bir E ij öğesinin 5'ten büyük veya 5'e eşit olması gerektiğini önermektedir.

Örnek

A B C
Erkekler (Gerçek) Kadınlar (Gerçek) Açıklama
5835Kabul
1125Belirsiz
1023Red
Erkekler (Tahmini) Kadınlar (Tahmini) Açıklama
45,3547,65Kabul
17,5618,44Belirsiz
16,0916,91Red
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKARE.TEST (A2:B4,A6:B8)Yukarıdaki verilerin ? 2 istatistiği 16,16957, serbestlik derecesi 2'dir (0,000308)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft