Excel CHITEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHITEST formülünün Türkçe karışılığı KİKARETEST formülüdür.

Bağımsızlık sınamasını verir. KİKARETEST, değeri istatistik için kikare (x 2 ) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. Varsayılan sonuçların bir deney ile doğrulanıp doğrulanmadığına karar vermek için x 2 sınamalarını kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. KİKARE.TEST fonksiyonu.

KİKARETEST (CHITEST) Formülü Kullanımı

 KİKARETEST (etkin_aralık,beklenen_aralık) 

KİKARETEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Etkin_aralık - Girilmesi Zorunludur : Beklenen değerler karşısında test edilecek gözlemleri içeren veri aralığıdır.
 • Beklenen_aralık - Girilmesi Zorunludur : Satır toplamlarının ve sütun toplamlarının çarpımının genel toplama oranını içeren veri aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Etkin_aralığın ve beklenen_aralığın farklı sayıda veri noktası varsa, KİKARETEST, #YOK hata değerini verir.
 • x 2 sınaması, aşağıdaki formülü kullanarak önce bir x 2 istatistiğini hesaplar:

  Denklem

  Burada;

  A ij = i. satır, j. sütundaki gerçek sıklıktır

  E ij = i. satır, j. sütundaki beklenen sıklıktır

  r = satır sayısıdır

  c = sütun sayısıdır

 • x 2 değerinin düşük olması, bağımsızlığın bir göstergesidir. Formülden görülebildiği gibi x 2 , her zaman pozitif veya 0'dır ve yalnızca her i,j için A ij = E ij ise 0'dır.

 • KİKARETEST, en azından yukarıdaki formülle hesaplanan değer büyüklüğünde bir x 2 istatistik değerinin, bağımsızlık varsayımı altında tesadüfen oluşma olasılığını verir. KİKARETEST, bu olasılığın hesaplanmasında uygun bir serbestlik dereceli (sd) x 2 dağılımını kullanır. r > 1 ve c > 1 ise, sd = (r - 1) (c - 1) . r = 1 ve c > 1 ise, sd = c - 1 veya r > 1 ve c = 1 ise, sd = r - 1. r = c= 1 eşitliğine izin verilmez ve #YOK değeri verilir.

 • KİKARETEST kullanımının en uygun koşulu, E ij öğelerinin çok küçük olmamasıdır. Bazı istatistikçiler her E ij öğesinin 5'ten büyük veya 5'e eşit olması gerektiğini önermektedir.

Örnek

A B C
Erkekler (Gerçek) Kadınlar (Gerçek) Açıklama
5835Kabul
1125Belirsiz
1023Red
Erkekler (Tahmini) Kadınlar (Tahmini) Açıklama
45,3547,65Kabul
17,5618,44Belirsiz
16,0916,91Red
Formül Açıklama (Sonuç)
=KİKARETEST (A2:B4,A6:B8)Yukarıdaki verilerin ? 2 istatistiği 16,16957, serbestlik derecesi 2'dir (0,000308)

Kaynak:Microsoft