Excel CHOOSE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CHOOSE formülünün Türkçe karışılığı ELEMAN formülüdür.

Aşağıda ELEMAN fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Değer değişken/leri listesinden bir değer vermek için dizin_sayısını kullanır. Dizin sayısı temelinde en fazla 254 değer arasından birini seçmek için ELEMAN fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin değer1'den değer7'ye kadar olan değerler haftanın günleriyse, 1 ve 7 arasındaki bir sayı dizin_sayısı olarak kullanıldığında, ELEMAN fonksiyonu günlerin birini verir.

ELEMAN (CHOOSE) Formülü Kullanımı

 ELEMAN (dizin_sayısı, değer1, [değer2], ...) 

ELEMAN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizin_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Hangi değer değişkeninin seçildiğini belirtir. Dizin_sayısı 1 ile 254 arasında bir sayı ya da 1 ile 254 arasında bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da formül olmalıdır.
  • Dizin_sayısı 1 ise, ELEMAN fonksiyonu değer1'i verir; 2 ise, ELEMAN fonksiyonu değer2'yi verir ve böyle devam eder.

  • Dizin_sayısı 1'den küçükse ya da listedeki en son değerin sayısından büyükse, ELEMAN fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

  • Dizin_sayısı kesirli bir sayıysa, kullanılmadan önce en küçük tamsayıya yuvarlanır.

 • Değer1, değer2, ... Değer1 gereklidir, izleyen değerler ise isteğe bağlıdır. Dizin_sayısı temelinde ELEMAN fonksiyonunun bir değer ya da yapılacak bir işlem seçtiği 1 ile 254 arasındaki değer değişkenidir. Bağımsız değişkenler sayı, hücre başvurusu, tanımlanmış ad, formül, makro fonksiyonu ya da metin olabilir.

Bazı Uyarılar

 • Dizin_sayısı bir diziyse (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) , ELEMAN fonksiyonu çalışırken her değer değerlendirilir.
 • ELEMAN fonksiyonunun değer değişken/leri, tek tek değerler olabileceği gibi aralık başvuruları da olabilir.

  Örneğin:

   =TOPLA (ELEMAN (2,A1:A10,B1:B10,C1:C10) ) 

  şu sonucu verir:

   =TOPLA (B1:B10) 

  B1:B10 aralığındaki değerlere dayanarak tek bir değer verir.

  ELEMAN fonksiyonu ilk olarak değerlendirilir ve B1:B10 başvurusu verilir. Daha sonra değişken olarak ELEMAN fonksiyonunun sonucu olan B1:B10 kullanılarak TOPLA fonksiyonu değerlendirilir.

Örnekler

Örnek 1

A B
Veri Veri
1.Çiviler
2.Vidalar
3.Somunlar
BittiCıvatalar
Formül Açıklama (Sonuç)
=ELEMAN (2,A2,A3,A4,A5)İkinci değişken A3'ten gelen değer (2.)
=ELEMAN (4,B2,B3,B4,B5)Dördüncü değişken B5'ten gelen değer (Cıvatalar)

Örnek 2

A B
Veri
23
45
12
10
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA (A2:ELEMAN (2,A3,A4,A5) )A2:A4 aralığını toplar (80)

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft