Excel CLEAN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CLEAN formülünün Türkçe karışılığı TEMİZ formülüdür.

Aşağıda TEMİZ fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

TEMİZ (CLEAN) Formülü Kullanımı

 TEMİZ (metin) 

TEMİZ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : İçinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir bilgisidir.

Örnek

A B
Veri
=DAMGA (7) &"metin"&DAMGA (7)
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEMİZ (A2)Yukarıdaki dizeden (metin) yazdırılamayan karakter DAMGA (7) 'yi kaldırır

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft