Excel COLUMN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COLUMN formülünün Türkçe karışılığı SÜTUN formülüdür.

Aşağıda SÜTUN fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Verilen hücre başvurusunun (hücre başvurusu: Bir hücrenin nda kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.) sütun numarasını verir. Örneğin, =SÜTUN (D10) fonksiyonu 4 değerini verir çünkü D dördüncü sütundur.

SÜTUN (COLUMN) Formülü Kullanımı

 SÜTUN ([başvuru]) 

SÜTUN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

 • başvuru   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sütun numarasını vermek istediğiniz hücre veya hücre aralığı (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) .
  • Başvuru değişkeni atlanırsa veya bir hücre aralığını gösterirse ve SÜTUN fonksiyonu yatay bir dizi formülü olarak girildiyse, HÜCRE fonksiyonu başvurunun sütun numaralarını yatay bir dizi olarak verir.

   Formülü bir dizi formülü olarak girme Formül hücresinden başlayarak, dizi formülünde yer almasını istediğiniz aralığı seçin. F2'ye basın ve sonra da CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın.

  • Başvuru değişkeni bir hücre aralığıysa ve SÜTUN fonksiyonu yatay bir dizi formülü olarak girilmediyse, SÜTUN fonksiyonu en soldaki sütunun numarasını verir.
  • Başvuru değişkeni atlanırsa, bunun SÜTUN fonksiyonunun göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.
  • Başvuru değişkeni birden çok alana başvuruda bulunamaz.

Örnek

A B C
Formül Açıklama Sonuç
=SÜTUN ()Formülün göründüğü sütun1 — Hiçbir değişken belirtilmediğinden, işlev formülün bulunduğu sütunun değerini verir. Bu örnekte, formül A sütunundadır ve bu nedenle işlev 1 değerini verir.
=SÜTUN (C10)C10 başvurusunun sütun numarası3 — C sütunu üçüncü sütun olduğundan, işlev 3 değerini verir.

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft