Excel COLUMNS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COLUMNS formülünün Türkçe karışılığı SÜTUNSAY formülüdür.

Aşağıda SÜTUNSAY fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Bir dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.

SÜTUNSAY (COLUMNS) Formülü Kullanımı

 SÜTUNSAY (dizi) 

SÜTUNSAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

  • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Bir dizi ya da dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SÜTUNSAY (C1:E4)Başvurudaki sütunların sayısı (3)
=SÜTUNSAY ({1,2,3;4,5,6})Dizi sabitindeki sütunların sayısı (3)

  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft