Excel COMBIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COMBIN formülünün Türkçe karışılığı KOMBİNASYON formülüdür.

Aşağıda KOMBİNASYON fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir. Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KOMBİNASYON (COMBIN) Formülü Kullanımı

 KOMBİNASYON (sayı, seçilen_sayı) 

KOMBİNASYON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Öğelerin sayısıdır.
 • Seçilen_sayı   - Girilmesi Zorunludur : Her kombinasyondaki öğelerin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

 • Sayısal değişken/lerin kesirli kısmı atılır.
 • Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi sayısal değilse, KOMBİNASYON, #DEĞER! hata değerini verir.
 • Sayı < 0, sayı_seçilen < 0 ise ya da sayı < sayı_seçilen ise KOMBİNASYON fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Kombinasyon, iç sıralarından bağımsız olarak, nesnelerin herhangi bir kümesi ya da altkümesidir. Kombinasyon, iç sıranın önemli olduğu permütasyondan farklıdır.
 • Kombinasyon sayısı aşağıdaki gibidir (sayı = n ve sayı_seçilen = k)

  Denklem

  burada:

  Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KOMBİNASYON (8,2)8 adaydan oluşturulabilen iki kişilik olası ekipler (28)

 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft