Excel COMPLEX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COMPLEX formülünün Türkçe karışılığı KARMAŞIK formülüdür.

Aşağıda KARMAŞIK fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Gerçek ve sanal katsayıları x + yi or x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür.

KARMAŞIK (COMPLEX) Formülü Kullanımı

 KARMAŞIK (gerçek_sayı, s_sayı, [sonek]) 

KARMAŞIK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Gerçek_sayı   - Girilmesi Zorunludur : Karmaşık sayının reel katsayısıdır.
  • S_sayı   - Girilmesi Zorunludur : Karmaşık sayının sanal katsayısıdır.
  • Sonek   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Karmaşık sayının sanal bileşeni için sonektir. Belirtilmezse, sonek'in "i" olduğu varsayılır.

Not Tüm karmaşık sayı fonksiyonları sonek olarak "i" ve "j"yi kabul eder, ancak "I" ya da "J"yi kabul etmezler. Büyük harf kullanımı #DEĞER! hata değerine yol açar. İki ya da daha fazla karmaşık sayı içeren tüm işlevler tüm soneklerin uymasını isterler.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek_sayı sayısal değilse, KARMAŞIK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • S_sayı sayısal değilse, KARMAŞIK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Sonek "i" ya da "j" değilse, KARMAŞIK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KARMAŞIK (3,4)Reel ve sanal katsayıları 3 ve 4 olan karmaşık sayı (3 + 4i)
=KARMAŞIK (3,4,"j")Reel ve sanal katsayıları 3 ve 4, soneki ise j olan karmaşık sayı (3 + 4j)
=KARMAŞIK (0,1)Reel ve sanal katsayıları 0 ve 1 olan karmaşık sayı (i)
=KARMAŞIK (1,0)Reel ve sanal katsayıları 1 ve 0 olan karmaşık sayı (1)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft