Excel CONCATENATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CONCATENATE formülünün Türkçe karışılığı BİRLEŞTİR formülüdür.

Aşağıda BİRLEŞTİR fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

BİRLEŞTİR fonksiyonu en fazla 255 metin dizesini tek bir dizede birleştirir. Birleştirilen öğeler metin, sayı, hücre başvurusu veya bu öğelerin bir birleşimi olabilir. Örneğin, çalışma sayfanızın A1 hücresinde kişinin adı ve B1 hücresinde kişinin soyadı varsa, aşağıdaki formülü kullanarak bu iki değeri başka bir hücrede bir araya getirebilirsiniz:

 =BİRLEŞTİR (A1," ",B1) 

Bu örnekteki ikinci değişken ( " " ) bir boşluk karakteridir. Sonuçlarda gösterilmesini istediğiniz tüm boşlukları veya noktalama işaretlerini tırnak içine alınmış değişken/ler olarak belirtmeniz gerekir.

BİRLEŞTİR (CONCATENATE) Formülü Kullanımı

 BİRLEŞTİR (metin1, [metin2], ...) 

BİRLEŞTİR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin1   - Girilmesi Zorunludur : Birleştirilecek ilk metin öğesi.
  • Metin2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : En çok 255 öğe olmak üzere, ek metin öğeleri. Öğeler virgülle birbirinden ayrılmalıdır.

Not Metin öğelerini birleştirmek için BİRLEŞTİR fonksiyonu yerine VE ( & ) hesaplama işlecini de kullanabilirsiniz. Örneğin,

 =A1 & B1 
,
 =CONCATENATE (A1, B1)  
ile aynı sonuç değerini verir.

Örnek

A B C
Veri
tatlı su alabalığıMeteGöktepe
türleriDördüncüÇam
32
Formül Açıklama Sonuç
=BİRLEŞTİR ("; A2;" "; A3;" için "nehir yoğunluğu"; A4;"/m")A sütunundaki verilerin başka metinlerle birleştirerek bir tümce oluşturur.tatlı su alabalığı türleri için nehir yoğunluğu 32/m
=BİRLEŞTİR (B2;" "; C2) B2 hücresindeki dizeyi, bir boşluk karakteri ve C2 hücresindeki değerle birleştirir.Mete Göktepe
=BİRLEŞTİR (C2;";"; B2) C2 hücresindeki dizeyi, bir virgül ve boşluk karakterinden oluşan dize ve B2 hücresindeki değerle birleştirir. Göktepe, Mete
=BİRLEŞTİR (B3;" &"; C3) B3 hücresindeki dizeyi, bir boşluk, ve işareti ve başka bir boşluktan oluşan dize ve C3 hücresindeki değerle birleştirir. Dördüncü & Çam
=B3 &" &" & C3Önceki örnekte veriler aynı öğeleri birleştirir, ancak burada, BİRLEŞTİR fonksiyonu yerine VE ( & ) hesaplama işleci kullanılır. Dördüncü & Çam

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft