Excel CONFIDENCE.NORM  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CONFIDENCE.NORM formülünün Türkçe karışılığı GÜVENİLİRLİK.NORM formülüdür.

Normal dağılım kullanarak bir nüfus ortalamasının güvenirlik aralığını verir.

Kısa Tanımı

Güvenirlik aralığı, bir değer aralığıdır. Örnek ortalamanız olan x, bu aralığın ortasındadır ve aralık x ± GÜVENİLİRLİK.NORM şeklindedir. Örneğin, x e-posta ile sipariş edilen ürünlerin teslim sürelerinin örnek ortalaması ise x ± GÜVENİLİRLİK.NORM, bir popülasyon ortalaması aralığıdır. Herhangi bir popülasyon ortalaması için, µ 0 , bu aralıkta, µ 0 'dan x'ten daha ileride bir örnek ortalaması alma olasılığı alfa'dan daha büyüktür; herhangi bir popülasyon ortalaması için, µ 0 , bu aralığın dışında, µ 0 'dan x'ten daha ileride bir örnek ortalaması alma olasılığı alfa'dan daha küçüktür. Başka bir deyişle, standart_sapma x'i ve popülasyon ortalamasının µ 0 olduğunu savunan hipotezin alfa anlam düzeyinde iki kuyruklu bir sınama oluşturma boyutunu kullandığımızı varsayalım. Bu durumda, µ 0 güvenirlik aralığında ise bu hipotez reddedilmez, µ 0 güvenirlik aralığında ise bu hipotez reddedilir. Güvenirlik aralığı 1 - alfa olasılığın (bir sonraki paketimizin güvenirlik aralığındaki bir teslim süresinde teslim edilmesi) olduğu anlamını çıkarmamıza izin vermez.

GÜVENİLİRLİK.NORM (CONFIDENCE.NORM ) Formülü Kullanımı

 GÜVENİRLİK.NORM (alfa,standart_sapma,boyut) 

GÜVENİLİRLİK.NORM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Güvenirlik düzeyini hesaplamak için kullanılan belirleyici düzeydir. Güvenirlik düzeyi, %100* (1 - alfa) 'ya eşittir; veya başka bir deyişle 0,05 düzeyindeki bir alfa, yüzde 95 güvenirlik düzeyi belirtir.
 • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Veri aralığının popülasyon standart sapmasıdır ve bilindiği varsayılır.
 • Boyut - Girilmesi Zorunludur : Örnek boyutudur.

Bazı Uyarılar

 • Herhangi bir değişken sayısal değilse, GÜVENİLİRLİK.NORM, #DEĞER! hata değerini verir.
 • Alfa ≤ 0'sa veya alfa ≥ 1'se, GÜVENİLİRLİK.NORM, #SAYI! hata değerini verir.
 • Standart_sapma ≤ 0'sa, GÜVENİLİRLİK.NORM, #SAYI! hata değerini verir.
 • Boyut, tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
 • Boyut < 1'se, GÜVENİLİRLİK.NORM, #SAYI! hata değerini verir.
 • Alfanın 0,05'e eşit olduğunu varsayarsak, standart normal eğrinin altındaki (1 - alfa) ya veya yüzde 95'e eşit olan alanı hesaplamamız gerekir. Bu değer, ± 1,96'dır. Öyleyse, GÜVENİRLİK aralığı:

  Denklem

Örnek

50 yolcuyu kapsayan örneğimizde, işe gidiş süresinin, 2,5 değerinde bir popülasyon standart sapma ile ortalama 30 dakika olduğunu gözlemlediğimizi varsayalım. Alfa = 0,05 olduğunda, GÜVENİLİRLİK.NORM (0,05; 2,5; 50) , 0,692952 değerini verir. Karşılık gelen güvenirlik aralığı buna göre 30 ± 0,692952 = yaklaşık [29,3; 30,7] şeklindedir. Herhangi bir popülasyon ortalaması için, μ 0 , bu aralıkta, μ 0 'dan, 30'dan daha ileride bir örnek ortalaması alma olasılığı 0,05'ten daha fazladır. Aynı şekilde, herhangi bir popülasyon ortalaması için, μ 0 , bu aralığın dışında, μ 0 'dan, 30'dan daha ileride bir örnek ortalaması alma olasılığı 0,05'ten daha azdır.

A B
Veri Açıklama
0,05Güvenirlik düzeyi
2,5Popülasyon standart sapması
50Örnek boyutu
Formül Açıklama (Sonuç)
=GÜVENİLİRLİK.NORM (A2,A3,A4)Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığı. Başka bir deyişle, işe gidiş için temel popülasyon ortalamasının güvenirlik aralığı 30 ± 0,692952 dakikaya veya 29,3 dakika ile 30,7 dakika arasına eşittir. (0,692952)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft