Excel CONFIDENCE.T  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CONFIDENCE.T formülünün Türkçe karışılığı GÜVENİLİRLİK.T formülüdür.

T dağılımı kullanarak popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir.

GÜVENİLİRLİK.T (CONFIDENCE.T ) Formülü Kullanımı

 GÜVENİRLİK.T (alfa,standart_sapma,boyut) 

GÜVENİLİRLİK.T fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Güvenirlik düzeyini hesaplamak için kullanılan belirleyici düzeydir. Güvenirlik düzeyi, %100* (1 - alfa) 'ya eşittir; veya başka bir deyişle 0,05 düzeyindeki bir alfa, yüzde 95 güvenirlik düzeyi belirtir.
  • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Veri aralığının popülasyon standart sapmasıdır ve bilindiği varsayılır.
  • Boyut - Girilmesi Zorunludur : Örnek boyutudur.

Bazı Uyarılar

  • Herhangi bir değişken sayısal değilse, GÜVENİLİRLİK.T, #DEĞER! hata değerini verir.
  • Alfa ≤ 0 veya alfa ≥ 1'se, GÜVENİLİRLİK.T, #SAYI! hata değerini verir.
  • Standart_sapma ≤ 0'sa, GÜVENİLİRLİK.T, #SAYI! hata değerini verir.
  • Boyut tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Boyut 1'e eşitse, GÜVENİLİRLİK.T fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft