Excel CORREL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CORREL formülünün Türkçe karışılığı KORELASYON formülüdür.

Aşağıda KORELASYON fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Dizi1 ve dizi2 hücre aralıklarının bağıntı katsayısını verir. İki özellik arasındaki ilişkiyi belirlemek için bağıntı katsayısını kullanabilirsiniz. Örneğin, bir yerin ortalama sıcaklığıyla klima kullanılması arasındaki bağıntıyı inceleyebilirsiniz.

KORELASYON (CORREL) Formülü Kullanımı

 KORELASYON (dizi1, dizi2) 

KORELASYON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1   - Girilmesi Zorunludur : Değerler içeren bir hücre aralığıdır.
 • Dizi2   - Girilmesi Zorunludur : Değerler içeren ikinci bir hücre aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Dizi1'in ve dizi2'nin farklı sayıda veri noktası varsa, KORELASYON, #YOK hata değerini verir.
 • Dizi1 veya dizi2 boşsa, değerlerinin s'si (standart sapması) sıfıra eşitse, KORELASYON, #BÖL/0! hata değerini verir.
 • Bağıntı katsayısının denklemi şöyledir:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (dizi1) ve ORTALAMA (dizi2) ) .

Örnek

A B
Veri1 Veri2
39
27
412
515
617
Formül Açıklama (Sonuç)
=KORELASYON (A2:A6;B2:B6)Yukarıdaki iki veri kümesinin korelasyon katsayısı (0,997054)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft