Excel COS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COS formülünün Türkçe karışılığı COS formülüdür.

Aşağıda COS fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Verilen açının kosinüsünü verir.

COS (COS) Formülü Kullanımı

 COS (sayı) 

COS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır.

Uyarı

Açı derece cinsindense, açıyı radyana dönüştürmek için ya Pİ () /180 ile çarpın ya da RADYAN fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=COS (1,047)1,047 radyanın kosinüsü (0,500171)
=COS (60*PI () /180)60 derecenin kosinüsü (0,5)
=COS (RADYAN (60) )60 derecenin kosinüsü (0,5)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft