Excel COSH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COSH formülünün Türkçe karışılığı COSH formülüdür.

Aşağıda COSH fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir.

COSH (COSH) Formülü Kullanımı

 COSH (sayı) 

COSH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Hiperbolik kosinüsünü bulmak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.

Uyarı

Hiperbolik kosinüsün formülü şudur:

Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=COSH (4)4'ün hiperbolik kosinüsü (27,30823)
=COSH (ÜS (1) )Doğal logaritma tabanının hiperbolik kosinüsü (7,610125)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft