Excel COUNT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUNT formülünün Türkçe karışılığı BAĞ_DEĞ_SAY formülüdür.

Aşağıda BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonu sayı içeren hücre sayısını ve değişken/ler listesindeki sayıları sayar. Bir sayı aralığında veya dizisinde yer alan bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, A1:A20 aralığında kaç tane sayı olduğunu bulmak için aşağıdaki formülü girebilirsiniz:

 =BAĞ_DEĞ_SAY (A1:A20) 

Bu örnekte, aralıktaki hücrelerden beşi sayı içeriyorsa sonuç 5 olur.

BAĞ_DEĞ_SAY (COUNT) Formülü Kullanımı

 BAĞ_DEĞ_SAY (değer1, [değer2], ...) 

BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • değer1   - Girilmesi Zorunludur : İçindeki sayıları saymak istediğiniz ilk öğe, hücre başvurusu veya aralık.
  • değer2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : İçindeki sayıları saymak istediğiniz en çok 255 ek öğe, hücre başvurusu veya aralık.

Not Bağımsız değişkenler farklı veri tipleri içerebilir veya bunlara başvuruda bulunabilir, ancak yalnızca sayılar sayılır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı, tarih veya sayıların metin gösterimi (örneğin, "1" gibi çift tırnak içine alınmış sayılar) olan değişken/ler sayılır.
  • Doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız mantıksal değerler ve sayıların metinsel ifadeleri dikkate alınır.
  • Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan değişken/ler sayılmaz.
  • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, o dizi ya da başvuruda yalnız sayılar sayılır. Dizi veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler, metin ya da hata değerleri sayılmaz.
  • Mantıksal değerleri, metinleri veya hata değerlerini saymak istiyorsanız, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Yalnızca belirli ölçütlere uyan sayıları saymak istiyorsanız, EĞERSAY fonksiyonunu veya ÇOKEĞERSAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B C
Veri
Satışlar
08.12.08
19
22,24
DOĞRU
#SAYI/0!
Formül Açıklama Sonuç
=BAĞ_DEĞ_SAY (A2:A8)A2 ile A8 arasında yer alan ve sayı içeren hücreleri sayar.3
=BAĞ_DEĞ_SAY (A5:A8)A5 ile A8 arasında yer alan ve sayı içeren hücreleri sayar.2
=BAĞ_DEĞ_SAY (A2:A8,2)A2 ile A8 arasında yer alan, sayı içeren hücreleri ve 2 değerini sayar.4

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft