Excel COUNTA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUNTA formülünün Türkçe karışılığı BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY formülüdür.

Aşağıda BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonu, aralıktaki (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) boş olmayan hücreleri sayar.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (COUNTA) Formülü Kullanımı

 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (değer1, [değer2], ...) 

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • değer1   - Girilmesi Zorunludur : Saymak istediğiniz değerleri temsil eden ilk değişken.
  • değer2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Saymak istediğiniz değerleri temsil eden ek değişken/ler; en çok 255 değişken kullanılabilir.

Bazı Uyarılar

  • BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonu, hata değerleri ve boş metinler ( "" ) de içinde olmak üzere her tür bilgiyi içeren hücreleri sayar. Örneğin, aralıkta boş dize veren bir formül varsa, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonu bu değeri de sayar. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonu boş hücreleri saymaz.
  • Mantıksal değerleri, metinleri veya hata değerlerini saymanız gerekmiyorsa (başka bir deyişle, yalnızca sayı içeren hücreleri saymak istiyorsanız) , BAĞ_DEĞ_SAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Yalnızca belirli ölçütlere uyan hücreleri saymak istiyorsanız, EĞERSAY fonksiyonunu veya ÇOKEĞERSAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B C
Veri
Satışlar
08.12.08
19
22,24
DOĞRU
#SAYI/0!
Formül Açıklama Sonuç
=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (A2:A8) A2 ile A8 arasındaki boş olmayan hücrelerin sayısını sayar.6

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft