Excel COUNTBLANK Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUNTBLANK formülünün Türkçe karışılığı BOŞLUKSAY formülüdür.

Aşağıda BOŞLUKSAY fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.

BOŞLUKSAY (COUNTBLANK) Formülü Kullanımı

 BOŞLUKSAY (aralık) 

BOŞLUKSAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Aralık   - Girilmesi Zorunludur : İçindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.

Uyarı

"" (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.

Örnek

A B
Veri Veri
6=EĞER (B4<30,"",B4)
27
434
Formül Açıklama (Sonuç)
=BOŞLUKSAY (A2:B5)Yukarıdaki aralıkta bulunan boş hücreleri sayar. Formül boş metin getirir. (4)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft