Excel COUNTIF Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUNTIF formülünün Türkçe karışılığı EĞERSAY formülüdür.

Aşağıda EĞERSAY fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

EĞERSAY fonksiyonu, bir aralıkta yer alan ve belirttiğiniz tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını sayar. Örneğin, belirli bir harfle başlayan tüm hücreleri veya belirttiğiniz bir sayıdan daha küçük ya da daha büyük sayılar içeren tüm hücreleri sayabilirsiniz. Örneğin, A sütununda görev listesinin ve B sütununda da her göreve atanmış kişinin adının bulunduğu bir çalışma sayfanız olduğunu varsayalım. EĞERSAY fonksiyonunu kullanarak bir kişinin adının B sütununda kaç kez geçtiğini sayabilir, bu yolla söz konusu kişiye kaç görev atandığını saptayabilirsiniz. Örneğin:

 =EĞERSAY (B2:B25,"Neşe") 

Not Birden çok ölçüt temelinde hücreleri saymak için bkz. ÇOKEĞERSAY fonksiyonu.

EĞERSAY (COUNTIF) Formülü Kullanımı

 EĞERSAY (aralık, ölçüt) 

EĞERSAY fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

  • hücre   - Girilmesi Zorunludur : Numaralar veya adlar, diziler ya da sayı içeren başvurular da içinde olmak üzere sayılacak bir veya birden çok hücre. Boşluk ve metin değerleri göz ardı edilir.
  • ölçütler   - Girilmesi Zorunludur : hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin dizesi. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B4, "elmalar" veya "32" olarak gösterilebilir.

    Notlar

    • Ölçütte, soru işareti ( ? ) ve yıldız işareti ( * ) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti ( ~ ) koyun.
    • Ölçütler büyük/küçük harfe duyarlı değildir; örneğin, "elmalar" dizesiyle "ELMALAR" dizesi aynı hücreleri eşleştirir.

Örnek

Örnek 1: Sık kullanılan EĞERSAY formülleri

A B C
Veri Veri
elmalar32
portakallar54
şeftaliler75
elmalar86
Formül Açıklama Sonuç
=EĞERSAY (A2:A5,"elmalar")A2 ile A5 arasında yer alan ve elmalar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY (A2:A5,A4)A2 ile A5 arasında yer alan ve şeftaliler sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı1
=EĞERSAY (A2:A5,A3) +EĞERSAY (A2:A5,A2)A2 ile A5 arasında yer alan ve portakallar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY (B2:B5,">55") )B2 ile B5 arasında yer alan ve 55'ten büyük bir değer içeren hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY (B2:B5,"<>"&B4)B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 75'e eşit olmayan hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY (B2:B5,">=32") -EĞERSAY (B2:B5,">85")B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 32'ye eşit veya bundan büyük ya da 85'e eşit olan hücrelerin sayısı3

Örnek 2: Joker karakterlerin kullanıldığı ve boş değerlerin işlendiği EĞERSAY formülleri

A B C
Veri Veri
elmalarEvet
portakallarHAYIR
şeftalilerHayır
elmalarevet
Formül Açıklama Sonuç
=EĞERSAY (A2:A7,"*lar") A2 ile A7 arasında yer alan ve "lar" harfleriyle biten hücrelerin sayısı3
=EĞERSAY (A2:A7,"????lar") A2 ile A7 arasında yer alan, "lar" harfleriyle biten ve tam olarak 7 harften oluşan hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY (A2:A7,"*") A2 ile A7 arasında yer alan ve metin içeren hücrelerin sayısı4
=EĞERSAY (A2:A7,"<>"&"*") A2 ile A7 arasında yer alan ve hiçbir metin içermeyen hücrelerin sayısı2
=EĞERSAY (B2:B7,"Hayır") / SATIRSAY (B2:B7)B2 ile B7 arasında yer alan ve Hayır oyu içeren hücrelerin (boş hücreler de içinde) ortalama sayısı0,333333333
=EĞERSAY (B2:B7,"Evet") / (SATIRSAY (B2:B7) -EĞERSAY (B2:B7, "<>"&"*") )B2 ile B7 arasında yer alan ve Evet oyu içeren hücrelerin (boş hücreler hariç) ortalama sayısı0,5

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için, hücreyi seçin ve Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft