Excel COUNTIFS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUNTIFS formülünün Türkçe karışılığı ÇOKEĞERSAY formülüdür.

Aşağıda ÇOKEĞERSAY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Birden çok aralıktaki hücrelere ölçütler uygular ve tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını sayar.

ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS) Formülü Kullanımı

 COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…) 

ÇOKEĞERSAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • ölçüt_aralığı1   - Girilmesi Zorunludur : İlişkili ölçütün değerlendirileceği ilk aralık.
  • ölçüt1   - Girilmesi Zorunludur : Hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B4, "elmalar" veya "32" olarak gösterilebilir.
  • ölçüt_aralığı2, ölçüt2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ek aralıklar ve bunlarla ilişkilendirilmiş ölçütler. En çok 127 aralık/ölçüt çiftine izin verilir.

Önemli Eklenen her aralığın satır ve sütun sayısı ölçüt_aralık1 değişkenininkiyle aynı olmalıdır. Aralıkların birbiriyle bitişik olması gerekmez.

Bazı Uyarılar

  • Her aralığın ölçütleri bir kerede tek bir hücreye uygulanır. İlk hücrelerin tümü ilişkili ölçütlerine uyuyorsa, sayı 1 artar. İkinci hücrelerin tümü ilişkili ölçütlerine uyuyorsa sayı yeniden 1 artar ve bu şekilde hücrelerin tümü değerlendirilir.
  • Ölçüt, değişkeni boş bir hücre başvurusuysa, ÇOKEĞERSAY fonksiyonu boş hücreyi 0 değeri olarak kabul eder.
  • Ölçütte, soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti ( ~ ) koyun.

Örnekler

Örnek 1

A B C D
Satış Elemanı Aşılan Parça Kotası Aşılan Alet Kotası Aşılan Aksesuar Kotası
GöktuğEvet Hayır Hayır
HanifEvet Evet Hayır
ÇetinokEvet Evet Evet
GöktepeHayır Evet Evet
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKEĞERSAY (B2:D2,"=Evet") Göktuğ'un Parça, Alet ve Aksesuar satış kotalarını kaç kez aştığını sayar. 1
=ÇOKEĞERSAY (B2:B5,"=Evet",C2:C5,"=Evet") Kaç satış elamanının hem Parça hem de Alet Kotasını aştığını sayar. 2
=ÇOKEĞERSAY (B5:D5,"=Evet",B3:D3,"=Evet") Göktepe ve Hanif'in aynı Parça, Alet ve Aksesuar kotasını kaç kez aştığını sayar. 1

Örnek 2

A B C
Veri . Veri .
105.01.2008
205.02.2008
305.03.2008
405.04.2008
505.05.2008
605.06.2008
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKEĞERSAY (A2:A7,"<6",A2:A7,">1")A2 ile A7 arasındaki hücrelerde 1 ile 6 arasında (1 ve 6 dışında) sayılardan kaç tane bulunduğunu sayar.4
=ÇOKEĞERSAY (A2:A7, "<5",B2:B7,"<05.03.2008")A2 ile A7 arasındaki hücrelerde kaç satırda 5'ten küçük bir sayı bulunduğunu ve aynı zamanda B2 ile B7 arasındaki hücrelerde kaç tane 03.05.2008'den erken tarih bulunduğunu sayar.2
=ÇOKEĞERSAY (A2:A7, "<" & A6,B2:B7,"<" & B4)Önceki örneğin açıklamasıyla aynıdır; ancak bu örnekteki ölçütlerde sabitler yerine hücre başvuruları kullanılır.2

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft