Excel COUPDAYBS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUPDAYBS formülünün Türkçe karışılığı KUPONGÜNBD formülüdür.

Aşağıda KUPONGÜNBD fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

KUPONGÜNBD (COUPDAYBS) Formülü Kullanımı

 KUPONGÜNBD (düzenleme, vade, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

KUPONGÜNBD fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, KUPONGÜNBD fonksiyonu, #DEĞER! hata değeri verir.
 • Sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, KUPONGÜNBD, #SAYI! hata değeri verir.
 • Taban < 0 veya taban > 4 ise, KUPONGÜNBD fonksiyonu, #SAYI! hata değeri verir.
 • Hesap görme ≥ vade ise, KUPONGÜNBD fonksiyonu, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
25 Ocak 2007Düzenleme tarihi
15 Kasım 2008Vade tarihi
2Altı aylık kupon (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=KUPONGÜNBD (A2;A3;A4;A5)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için kupon döneminin başlangıcından düzenlenme tarihine kadar olan günlerin sayısı (71)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft