Excel COUPDAYSNC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUPDAYSNC formülünün Türkçe karışılığı KUPONGÜNDSK formülüdür.

Aşağıda KUPONGÜNDSK fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Düzenleme tarihinden sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir.

KUPONGÜNDSK (COUPDAYSNC) Formülü Kullanımı

 KUPONGÜNDSK (düzenleme, vade, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

KUPONGÜNDSK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Hesap görme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, KUPONGÜNDSK fonksiyonu, #DEĞER! hata değeri verir.
 • Sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, KUPONGÜNDSK fonksiyonu, #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, KUPONGÜNDSK fonksiyonu, #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme tarihi ≥ vade ise, KUPONGÜNDSK fonksiyonu, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
25 Ocak 2007Düzenleme tarihi
15 Kasım 2008Vade tarihi
2Altı aylık kupon (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=KUPONGÜNDSK (A2;A3;A4;A5)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için düzenleme tarihinden sonraki kupon tarihine kadar olan günlerin sayısı (110)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft