Excel COUPNCD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COUPNCD formülünün Türkçe karışılığı KUPONGÜNSKT formülüdür.

Aşağıda KUPONGÜNSKT fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Düzenleme tarihinden sonraki kupon tarihini ifade eden bir sayıyı verir.

KUPONGÜNSKT (COUPNCD) Formülü Kullanımı

 KUPONGÜNSKT (düzenleme, vade, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

KUPONGÜNSKT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün hesaplama temeli
  0 veya yokABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, satın alanın bono gibi bir kuponu satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun kullanım süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 01.01.08'de piyasaya çıktığını ve satın alan tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Piyasaya çıkış tarihi 01.01.08, düzenleme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 1 Ocak 2008 olan piyasaya çıkış tarihinden 30 yıl sonrasına denk düşen 1 Ocak 2038'dir.
 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli birer tarih değilse, KUPONGÜNSKT fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, KUPONGÜNSKT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, KUPONGÜNSKT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Düzenleme ? vade ise, KUPONGÜNSKT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
25 Ocak 2007Düzenleme tarihi
15 Kasım 2008Vade tarihi
2Altı aylık kupon (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=KUPONGÜNSKT (A2;A3;A4;A5)Yukarıdaki koşulları taşıyan bir bono için düzenleme tarihinden sonraki kupon tarihi (15 Mayıs 2007)

Not Sayıyı tarih olarak görmek için, hücreyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra, Kısa Tarih veya Uzun Tarih 'i tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft