Excel COVAR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COVAR formülünün Türkçe karışılığı KOVARYANS formülüdür.

Kovaryansı, yani iki veri kümesindeki her veri noktası için sapma çarpımlarının ortalamasını verir.

İki veri kümesi arasındaki ilişkili belirlemek için kovaryans kullanabilirsiniz. Örneğin, daha yüksek gelirin, daha yüksek eğitim düzeyine eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. KOVARYANS.P fonksiyonu ve KOVARYANS.S fonksiyonu.

KOVARYANS (COVAR) Formülü Kullanımı

 KOVARYANS (dizi1,dizi2) 

KOVARYANS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ilk hücre aralığıdır.
 • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ikinci hücre aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
 • Bir dizi veya başvuru değişkeni metin, mantıksal değerler veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerini içeren hücreler dikkate alınır.
 • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse, KOVARYANS fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Dizi1 ya da dizi2 boşsa, KOVARYANS fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.
 • Kovaryans:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (dizi1) ve ORTALAMA (dizi2) ) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A B
Veri1 Veri2
39
27
412
515
617
Formül Açıklama (Sonuç)
=KOVARYANS (A2:A6;B2:B6)Kovaryans, yukarıdaki her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalamasına karşılık gelir (5,2)

Kaynak:Microsoft