Excel COVARIANCE.P  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COVARIANCE.P formülünün Türkçe karışılığı KOVARYANS.P formülüdür.

Popülasyon kovaryansını, yani iki veri kümesindeki her veri noktası için sapma çarpımlarının ortalamasını verir.

İki veri kümesi arasındaki ilişkili belirlemek için kovaryans kullanabilirsiniz. Örneğin, daha yüksek gelirin, daha yüksek eğitim düzeyine eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz.

KOVARYANS.P (COVARIANCE.P ) Formülü Kullanımı

 KOVARYANS.P (dizi1,dizi2) 

KOVARYANS.P fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ilk hücre aralığıdır.
 • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ikinci hücre aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
 • Bir dizi veya başvuru değişkeni metin, mantıksal değerler veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerini içeren hücreler dikkate alınır.
 • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse, KOVARYANS.P fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Dizi1 ya da dizi2 boşsa, KOVARYANS.P fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.
 • Kovaryans:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (dizi1) ve ORTALAMA (dizi2) ) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A B
Veri1 Veri2
39
27
412
515
617
Formül Açıklama (Sonuç)
=KOVARYANS.P (A2:A6;B2:B6)Kovaryans, yukarıdaki her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalamasına karşılık gelir (5,2)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft