Excel COVARIANCE.S  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce COVARIANCE.S formülünün Türkçe karışılığı KOVARYANS.S formülüdür.

Örnek kovaryansını, yani iki veri kümesindeki her veri noktası için sapma çarpımlarının ortalamasını verir.

KOVARYANS.S (COVARIANCE.S ) Formülü Kullanımı

 KOVARYANS.S (dizi1,dizi2) 

KOVARYANS.S fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ilk hücre aralığıdır.
  • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : Tamsayılar içeren ikinci hücre aralığıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse, KOVARYANS.S fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
  • Dizi1 veya dizi2 boşsa veya her biri tek bir veri noktası içeriyorsa, KOVARYANS.S fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft