Excel CRITBINOM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CRITBINOM formülünün Türkçe karışılığı KRİTİKBİNOM formülüdür.

Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir. Bu fonksiyonu, kalite güvencesi uygulamaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sürekli iş bandı çalışmasında gelebilecek en fazla kusurlu parça sayısını bütün partiyi reddetmeden belirlemek için, KRİTİKBİNOM kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. BİNOM.TERS fonksiyonu.

KRİTİKBİNOM (CRITBINOM) Formülü Kullanımı

 KRİTİKBINOM (denemeler,basarı_olasılığı_s,alfa) 

KRİTİKBİNOM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Denemeler - Girilmesi Zorunludur : Bernoulli denemelerinin sayısıdır.
  • Başarı_olasılığı - Girilmesi Zorunludur : Her denemedeki başarı olasılığıdır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Ölçüt değeridir.

Bazı Uyarılar

  • Herhangi bir değişken sayısal değilse, KRİTİKBİNOM, #DEĞER! hata değeri verir.
  • Denemeler tamsayıya yuvarlanır.
  • Denemeler < 0'sa, KRİTİKBİNOM, #SAYI! hata değeri verir.
  • Başarı_olasılığı,< 0'sa veya başarı_olasılığı > 1'se, KRİTİKBİNOM, #SAYI! hata değeri verir.
  • Alfa < 0'sa veya alfa > 1'se, KRİTİKBİNOM, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
6Bernoulli denemelerinin sayısı
0,5Her denemedeki başarı olasılığı
0,75Ölçüt değeri
Formül Açıklama (Sonuç)
=KRİTİKBİNOM (A2;A3;A4)Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden (4) büyük veya eşit olduğu en küçük değer.

Kaynak:Microsoft