Excel CUBEKPIMEMBER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBEKPIMEMBER formülünün Türkçe karışılığı KÜPKPIÜYESİ formülüdür.

Aşağıda KÜPKPIÜYESİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Anahtar performans göstergesi (KPI) özelliğini verir ve hücrede KPI adını görüntüler. KPI, aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi, miktarı belirtilebilir bir ölçüdür; bir kuruluşun performansını izlemek için kullanılır.

Not KÜPKPIÜYESİ fonksiyonu, yalnızca çalışma kitabı, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services veya daha yeni bir veri kaynağına bağlı olduğunda desteklenir.

KÜPKPIÜYESİ (CUBEKPIMEMBER) Formülü Kullanımı

 CUBEKPIMEMBER (connection, kpi_name, kpi_property, [caption]) 

KÜPKPIÜYESİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
 • Kpi_adı   - Girilmesi Zorunludur : Küpteki KPI adının metin dizesi.
 • Kpi_özelliği   - Girilmesi Zorunludur : Verilen KPI bileşeni; şunlardan biri olabilir:
  Tam sayı Numaralanmış sabit Açıklama
  1KPIDeğeriGerçek değer
  2KPIHedefiBir hedef değeri
  3KPIDurumuKPI'nin belirli bir andaki durumu
  4KPIEğilimiDeğerin zaman içindeki ölçümü
  5KPIAğırlığıKPI'ye atanan göreli önem
  6KPIGeçerliSüreÜyesiKPI için geçici bağlam

  Kpi_özelliği için bir KPIDeğeri belirtirseniz, yalnızca kpi_adı hücrede gösterilir.

 • Başlık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kpi_adı ve kpi_özelliği yerine gösterilen alternatif bir metin dizesi.

Açıklamalar

 • KÜPKPIÜYESİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
 • Bir hesaplamada KPI kullanmak için, KÜPKPIÜYESİ fonksiyonunu, KÜPDEĞERİ fonksiyonunde üye_ifadesi değişkeni olarak belirtin.
 • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPKPIÜYESİ, #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, KÜPKPIÜYESİ #AD? hata değerini verir.
 • KÜPKPIÜYESİ, kpi_adı veya kpi_ özeliği geçersiz olduğunda #YOK hata değeri verir.
 • Bağlantı paylaşırken bir PivotTable'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPKPIÜYESİ, #YOK hata değerini verebilir, söz konusu PivotTable silinir veya PivotTable'ı formüllere dönüştürürsünüz. ( Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP Araçları 'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür 'ü tıklatın.)

Örnekler

 =CUBEKPIMEMBER ("Sales","MySalesKPI",1) 
 =CUBEKPIMEMBER ("Sales","MySalesKPI", KPIGoal,"Sales KPI Goal") 

 • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft