Excel CUBEMEMBER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBEMEMBER formülünün Türkçe karışılığı KÜPÜYESİ formülüdür.

Aşağıda KÜPÜYESİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Küpten bir üyeyi veya başlığı verir. Üyenin veya başlığın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanabilirsiniz.

KÜPÜYESİ (CUBEMEMBER) Formülü Kullanımı

 CUBEMEMBER (connection, member_expression, [caption]) 

KÜPÜYESİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
 • Üye_ifadesi   - Girilmesi Zorunludur : Küpteki benzersiz üyeyi değerlendiren, çok boyutlu ifadenin (MDX) metin dizesi. Alternatif olarak üye_ifadesi, hücre aralığı veya dizi sabiti olarak belirtilen bir değer kümesi olabilir.
 • Başlık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Küpteki başlık (tanımlandıysa) yerine hücrede gösterilen bir metin dizesi. Değer kümesi verildiğinde, kullanılan değer kümesi, değer kümesindeki son üye içindir.

Açıklamalar

 • KÜPÜYESİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
 • KÜPÜYESİ fonksiyonunu başka bir KÜP fonksiyonu için değişken olarak kullandığınızda, üyeyi veya başlığı tanımlayan MDX ifadesi, KÜPÜYESİ fonksiyonunun hücresinde gösterilen değer tarafından değil, KÜP fonksiyonu tarafından kullanılır.
 • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPÜYESİ, #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, KÜPÜYESİ #AD? hata değerini verir.
 • Değer kümesi dahilindeki bir öğe geçersizse, KÜPÜYESİ #DEĞER! hata değerini verir.
 • üye_ifadesi, işlev değişkeninin sınırı olan 255 karakterden daha uzunsa, KÜPÜYESİ, #DEĞER! hata değerini verir. 255 karakterden uzun metin dizeleri kullanmak için metin dizesini sınırı 32.767 karakter olan bir hücreye girin ve ardından değişken olarak hücre başvurusu kullanabilirsiniz.
 • KÜPÜYESİ, şu durumlarda #YOK hata değerini verir:
  • Üye_ifadesi söz dizimi yanlış.
  • MDX metin dizesi tarafından belirtilen üye küpte yok.
  • Belirtilen değerler için kesişme olmadığından değer kümesi geçersiz. (Bu, aynı hiyerarşiden birden çok öğeyle meydana gelebilir.)
  • Kümenin en az bir üyesi diğer üyelerden farklı boyutta.
 • Bağlantı paylaşırken bir PivotTable'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPÜYESİ, #YOK hata değeri verebilir, söz konusu PivotTable silinir veya PivotTable'ı formüllere dönüştürürsünüz. ( Seçenekler sekmesindeki Araçlar grubunda, OLAP Araçları 'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür 'ü tıklatın.)

Örnekler

 =CUBEMEMBER ("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]") 
 =CUBEMEMBER ($A$1,D$12) 
 =CUBEMEMBER ("Sales", (B4, C6, D5) ,"SalesFor2004") 
 =CUBEMEMBER ("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales"," ([Product].[Food],[Time].[1997]) ") 
 =CUBEMEMBER ($A$1,C$12:D$12) 

 • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft