Excel CUBEMEMBERPROPERTY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBEMEMBERPROPERTY formülünün Türkçe karışılığı KÜPÜYEÖZELLİĞİ formülüdür.

Aşağıda KÜPÜYEÖZELLİĞİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Küpten üye özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının varolduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanabilirsiniz.

KÜPÜYEÖZELLİĞİ (CUBEMEMBERPROPERTY) Formülü Kullanımı

 CUBEMEMBERPROPERTY (connection, member_expression, property) 

KÜPÜYEÖZELLİĞİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
  • Üye_ifadesi   - Girilmesi Zorunludur : Küpteki bir üyenin çok boyutlu ifadesinin (MDX) metin dizesi.
  • Özellik   - Girilmesi Zorunludur : Verilen özelliğin adının metin dizesidir veya özelliğin adını içeren hücreye başvuru.

Açıklamalar

  • KÜPÜYEÖZELLİĞİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
  • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPÜYEÖZELLİĞİ #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, KÜPÜYEÖZELLİĞİ #AD? hata değerini verir.
  • Üye_ifadesi sözdizimi yanlışsa veya üye_ifadesi tarafından belirtilen üye küpte yoksa, KÜPÜYEÖZELLİĞİ #YOK hata değerini verir.
  • Bağlantı paylaşırken bir PivotTable'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPÜYEÖZELLİĞİ, #YOK hata değeri verebilir, söz konusu PivotTable silinir veya PivotTable'ı formüllere dönüştürürsünüz. ( Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP Araçları 'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür 'ü tıklatın.)

Örnekler

 =CUBEMEMBERPROPERTY ("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]",$A$3)  
 =CUBEMEMBERPROPERTY ("Sales","[Store].[MyFavoriteStore]","[Store].[Store Name].[Store Sqft]")  

  • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft