Excel CUBERANKEDMEMBER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBERANKEDMEMBER formülünün Türkçe karışılığı DERECELİKÜPÜYESİ formülüdür.

Aşağıda DERECELİKÜPÜYESİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Kümedeki n.ci veya aralıklı üyeye dönüştürür. Üst düzey satış veya ilk 10 öğrenci gibi kümedeki bir veya daha fazla öğeyi vermek için kullanır.

DERECELİKÜPÜYESİ (CUBERANKEDMEMBER) Formülü Kullanımı

 CUBERANKEDMEMBER (connection, set_expression, rank, [caption]) 

DERECELİKÜPÜYESİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
  • Küme_ifadesi   - Girilmesi Zorunludur : "{[Öğe1].çocuklar}" gibi küme ifadesinin metin dizesi. Küme_ifadesi KÜPKÜMESİ fonksiyonu veya KÜPKÜMESİ fonksiyonu içeren bir kümeye başvuru da olabilir.
  • Sıra   - Girilmesi Zorunludur : Verilecek en yüksek değeri belirten tamsayı değeri. Sıra değeri 1 ise, en yüksek değeri verir; sıra değeri 2 ise, ikinci en yüksek değeri verir, vb. En yüksek 5 değeri vermek için, her seferinde 1'den 5'e kadar farklı bir sıra belirterek, DERECELİKÜPÜYESİ'ni beş kez kullanabilirsiniz.
  • Başlık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Küpteki başlık (tanımlandıysa) yerine hücrede gösterilen bir metin dizesidir.

Açıklamalar

  • DERECELİKÜPÜYESİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
  • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, DERECELİKÜPÜYESİ #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, DERECELİKÜPÜYESİ #AD? hata değerini verir.
  • DERECELİKÜPÜYESİ, küme_ifadesinin sözdizimi yanlış olduğunda veya kümenin en az bir üyesi diğer üyelerden farklı boyutta olduğunda #YOK hata değerini verir.

Örnekler

 =CUBERANKEDMEMBER ("Sales",$D$4,1,"Top Month")  
 =CUBERANKEDMEMBER ("Sales",CUBESET ("Sales","Summer","[2004].[June]","[2004].[July]","[2004].[August]") ,3,"Top Month")  

İpucu Son n değerlerini vermek için kümenin sırasını sıralı kümedeki ilk değerler son değerler olacak şekilde tersine çevirmek üzere KÜPKÜMESİ fonksiyonunun sıralama_düzeni ve göre_sırala değişkenlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, DERECELİKÜPÜYESİ ("Satışlar", $D$4,1) son üyeyi verir, DERECELİKÜPÜYESİ ("Satışlar", $D$4, 2) son üyenin yanındakini verir ve bu böyle devam eder.


  • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft