Excel CUBESET Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBESET formülünün Türkçe karışılığı KÜPKÜMESİ formülüdür.

Aşağıda KÜPKÜMESİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.

KÜPKÜMESİ (CUBESET) Formülü Kullanımı

 CUBESET (connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]) 

KÜPKÜMESİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
 • Küme_ifadesi   - Girilmesi Zorunludur : Üye veya değer kümesiyle sonuçlanan küme ifadesinin metin dizesi. Küme_ifadesi, küme içinde bir veya daha fazla üye, değer kümesi veya küme içeren bir Excel aralığına hücre başvurusu da olabilir.
 • Başlık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Küpteki başlık (tanımlandıysa) yerine hücrede gösterilen bir metin dizesi.
 • Sıralama_düzeni   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Varsa, gerçekleştirilecek sıralama düzeninin türüdür ve şunlardan biri olabilir:
  Tam sayı Numaralanmış sabit Açıklama Bağımsız değişkene göre_sırala
  0SıralamaYokKümeyi varolan sıralamasında bırakır.Yoksayılan
  1ArtanSıralamaKümeyi göre_sırala ile artan düzende sıralar.Gerekli
  2AzalanSıralamaKümeyi göre_sırala ile azalan düzende sıralar.Gerekli
  3AlfaArtanSıralamaKümeyi alfa artan düzende sıralar.Yoksayılan
  4Alfa_Azalan_SıralamaKümeyi alfa azalan düzende sıralar.Yoksayılan
  5Doğal_Artan_SıralamaKümeyi doğal artan düzende sıralar.Yoksayılan
  6Doğal_Azalan_SıralamaKümeyi doğal azalan düzende sıralar.Yoksayılan
  Varsayılan aralık, 0'dır. Değer kümesi için alfa sıralama, her değer kümesindeki son öğeye göre sıralar. Farklı sıralama düzenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Office SQL Analysis Services yardım sistemi.

 • Göre_sırala   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sıralama için temel alınacak değerin metin dizesidir. Örneğin, en yüksek satışın yapıldığı şehri öğrenmek için, küme_ifadesi şehir kümesi ve göre_sırala satış ölçüsü olmalıdır. En kalabalık nüfusa sahip şehri öğrenmek için de küme_ifadesi şehir kümesi ve göre_sırala nüfus ölçüsü olmalıdır. Sıralama_düzeni göre_sırala gerektirirse ve göre_sırala atlanırsa, KÜPKÜMESİ #DEĞER! hata iletisini verir.

Açıklamalar

 • KÜPKÜMESİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
 • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPKÜMESİ #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, KÜPKÜMESİ #AD? hata değerini verir.
 • KÜPKÜMESİ, küme_ifadesinin sözdizimi yanlış olduğunda veya kümenin en az bir üyesi diğer üyelerden farklı boyutta olduğunda #YOK hata değerini verir.
 • küme_ifadesi, işlev değişkeninin sınırı olan 255 karakterden daha uzunsa, KÜPKÜMESİ, #DEĞER! hata değerini verir. 255 karakterden uzun metin dizeleri kullanmak için metin dizesini sınırı 32.767 karakter olan bir hücreye girin ve ardından değişken olarak hücre başvurusu kullanabilirsiniz.
 • Bağlantı paylaşırken bir PivotTable'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPKÜMESİ, #YOK hata değeri verebilir, söz konusu PivotTable silinir veya PivotTable'ı formüllere dönüştürürsünüz. ( Seçenekler sekmesindeki Araçlar grubunda OLAP Araçları 'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür 'ü tıklatın.)

Örnekler

 =CUBESET ("Finance","Order ([Product].[Product].[Product Category].Members,[Measures].[Unit Sales],ASC) ","Products") 
 =CUBESET ("Sales","[Product].[All Products].Children","Products",1,"[Measures].[Sales Amount]") 

 • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft