Excel CUBESETCOUNT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBESETCOUNT formülünün Türkçe karışılığı KÜPKÜMESAYISI formülüdür.

Aşağıda KÜPKÜMESAYISI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir kümedeki öğelerin sayısını verir.

KÜPKÜMESAYISI (CUBESETCOUNT) Formülü Kullanımı

 CUBESETCOUNT (set) 

KÜPKÜMESAYISI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Küme   - Girilmesi Zorunludur : KÜPKÜMESİ fonksiyonu tarafından tanımlanan kümeyi değerlendiren Microsoft Excel ifadesinin metin dizesi. Küme KÜPKÜMESİ fonksiyonu veya KÜPKÜMESİ İŞLEVİ içeren bir hücreye başvuru da olabilir.

Uyarı

KÜPKÜMESAYISI fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.

Örnekler

 =CUBESETCOUNT (A3)  
 =CUBESETCOUNT (CUBESET ("Sales","[Product].[All Products].Children","Products",1,"[Measures].[Sales Amount]") )  

  • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft