Excel CUBEVALUE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUBEVALUE formülünün Türkçe karışılığı KÜPDEĞERİ formülüdür.

Aşağıda KÜPDEĞERİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Küpten toplam bir değer getirir.

KÜPDEĞERİ (CUBEVALUE) Formülü Kullanımı

 CUBEVALUE (connection, [member_expression1], [member_expression2], …) 

KÜPDEĞERİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağlantı   - Girilmesi Zorunludur : Küp bağlantısı adının metin dizesi.
 • Üye_ifadesi   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Küpteki üyeyi veya değer kümesini değerlendiren, çok boyutlu ifadenin (MDX) metin dizesi. Alternatif olarak, üye_ifadesi KÜPKÜMESİ fonksiyonuyle birlikte tanımlanan bir küme olabilir. Üye_ifadesini, toplanan verinin verildiği küpün bir parçasını tanımlamak için bir dilimleyici gibi kullanabilirsiniz. Üye_ifadesinde hiçbir ölçü belirtilmezse, küp için varsayılan ifade kullanılır.

Açıklamalar

 • KÜPDEĞERİ fonksiyonu değerlendirme yaptığında, tüm veriler alınmadan önce geçici olarak "#VERİ_ALINIYOR…" iletisini görüntüler.
 • Üye_ifadesi için bir hücre başvurusu kullanılırsa ve o hücre başvurusu bir KÜP fonksiyonu içerirse, üye_ifadesi başvurulan hücrede görüntülenen değeri değil, başvurulan hücredeki öğe için MDX ifadesini kullanır.
 • Bağlantı adı çalışma kitabında saklanan geçerli bir çalışma kitabı bağlantısı değilse, KÜPDEĞERİ #AD? hata değerini verir. Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) sunucusu çalışmıyor, kullanılamıyor, hata iletisi veriyorsa, KÜPDEĞERİ #AD? hata değerini verir.
 • Değer kümesi dahilindeki bir öğe geçersizse, KÜPDEĞERİ #DEĞER! hata değerini verir.
 • KÜPDEĞERİ, şu durumlarda #YOK hata değerini verir:
  • Üye_ifadesi söz dizimi yanlış.
  • Üye_ifadesi tarafından belirtilen üye küpte yok.
  • Belirtilen değerler için kesişme olmadığından değer kümesi geçersiz. (Bu, aynı hiyerarşiden birden çok öğede meydana gelebilir.)
  • Kümenin en az bir üyesi diğer üyelerden farklı boyutta.
  • Bağlantı paylaşırken bir PivotTable'da hesaplanan üye veya adlandırılmış küme gibi oturumu temel alan bir nesneye başvuruda bulunursanız, KÜPDEĞERİ, #YOK hata değeri verebilir, söz konusu PivotTable silinir veya PivotTable'ı formüllere dönüştürürsünüz. ( Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda, OLAP Araçları 'nı tıklatın ve ardından Formüllere Dönüştür 'ü tıklatın.)

Sorun: Boş değerler sıfır uzunlukta dizelere dönüştürülüyor

Örnekler

 =CUBEVALUE ("Sales","[Measures].[Profit]","[Time].[2004]","[All Product].[Beverages]") 
 =CUBEVALUE ($A$1,"[Measures].[Profit]",D$12,$A23) 
 =CUBEVALUE ("Sales",$B$7,D$12,$A23) 

 • Küp fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft