Excel CUMPRINC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce CUMPRINC formülünün Türkçe karışılığı TOPANAPARA formülüdür.

Aşağıda TOPANAPARA fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Bir borcun başlangıç_dönemi ile bitiş_dönemi arasında ödenen kümülatif anaparasını verir.

TOPANAPARA (CUMPRINC) Formülü Kullanımı

 TOPLANANPARA (oran, dönem_sayısı, değer (bd) , baslangıç_dönemi, bitiş_dönemi, tür) 

TOPANAPARA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Faiz oranıdır.
 • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Toplam ödeme dönemi sayısıdır.
 • Değer (bd)   - Girilmesi Zorunludur : Bugünkü değerdir.
 • Başlangıç_dönemi   - Girilmesi Zorunludur : Hesaplamadaki ilk dönemdir. Ödeme dönemleri 1'den başlayarak numaralandırılır.
 • Bitiş_dönemi   - Girilmesi Zorunludur : Hesaplamadaki son dönemdir.
 • Tür   - Girilmesi Zorunludur : Ödemenin zamanlama şeklidir.
  Tür Zamanlama
  0 (sıfır)Dönem sonunda ödeme
  1Dönem başında ödeme

Bazı Uyarılar

 • Oran ve dönem_sayısı değerlerini belirtirken kullandığınız birimlerde tutarlı olduğunuzdan emin olun. Yüzde 12 yıllık faizi olan dört yıllık bir kredinin aylık ödemelerini oluşturuyorsanız, oran için %12/12 ve dönem_sayısı için 4*12 kullanabilirsiniz. Aynı kredide yıllık ödeme oluşturuyorsanız, oran için %12 ve dönem_sayısı için 4 kullanabilirsiniz.
 • Oran ≤ 0, dönem_sayısı ≤ 0 veya bd ≤ 0 ise, TOPANAPARA fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Başlangıç_dönemi < 1, bitiş_dönemi < 1 veya başlangıç_dönemi > bitiş_dönemi ise, TOPANAPARA fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Tür, 0 veya 1 dışında bir sayıysa, TOPANAPARA fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
%9,00Yıllık faiz oranı
30Yıllık vade sayısı
125.000Bugünkü değer
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPANAPARA (A2/12;A3*12;A4;13;24;0)Ödemelerin ikinci yılında, 13. dönemden 24. döneme kadar ödenen toplam anapara (-934,1071)
=TOPANAPARA (A2/12;A3*12;A4;1;1;0)İlk ayda tek ödemede ödenen anapara (-68,27827)

Not Aylık oranın elde edilmesi için faiz oranı 12'ye bölünür. Ödeme sayısının elde edilmesi için paranın ödendiği yıllar 12 ile çarpılır.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft