Excel DATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DATE formülünün Türkçe karışılığı TARİH formülüdür.

Aşağıda TARİH fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

TARİH (DATE) Formülü Kullanımı

 TARİH (yıl,ay,gün) 

TARİH fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

 • Yıl   - Girilmesi Zorunludur : Yıl değişkeni bir ile dört basamak arasında olabilir. Excel, yıl değişkenini bilgisayarınızda kullanılan tarih sistemine göre yorumlar. Varsayılan değer olarak, Windows için Microsoft Excel 1900 tarih sistemini kullanır; Macintosh için Microsoft Excel ise 1904 tarih sistemini kullanır.

  İpucu İstenmeyen sonuçları engellemek için yıl değişkeninde dört basamaklı değerler kullanmanızı öneririz. Örneğin, "07" kullanırsanız yıl değeri olarak "1907" döndürülür.

  • Yıl değeri 0 (sıfır) ile 1899 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri 1900'e ekleyerek tarihi hesaplar. Örneğin,

    TARİH (108,1,2) 
   formülü 2 Ocak 2008'i (1900+108) döndürür.

  • Yıl değeri 1900 ile 9999 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri yıl olarak kullanır. Örneğin,

    TARİH (2008,1,2) 
   değeri 2 Ocak 2008'i döndürür.

  • Yıl değeri 0'dan küçük veya 10000'den büyükse, Excel #SAYI! hata değeri döndürür.

 • Ay   - Girilmesi Zorunludur : Yılın aylarını gösteren, 1 ile 12 arasında (Ocak - Aralık) pozitif veya negatif bir tamsayıdır.
  • Ay değeri 12'den büyükse, ay bu sayıyı belirtilen yılın ilk ayına ekler. Örneğin,
    TARİH (2008,14,2) 
   fonksiyonu 2 Şubat 2009'u temsil eden seri numarasını döndürür.
  • Ay değeri 1'den küçükse, ay bu sayının 1 fazlasını belirtilen yılın ilk ayından çıkarır. Örneğin,
    TARİH (2008,-3,2) 
   formülü 2 Eylül 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.
 • Gün   - Girilmesi Zorunludur : Ayın günlerini gösteren, 1 ile 31 arasında pozitif veya negatif bir tamsayıdır.
  • Gün değeri belirtilen ayın gün sayısından büyüksek, gün bu sayıyı ayın ilk gününe ekler. Örneğin,
    TARİH (2008,1,35) 
   formülü 4 Şubat 2008'i temsil eden seri numarasını döndürür.
  • Gün değeri 1'den küçükse, gün bu sayının 1 fazlasını belirtilen ayın ilk gününden çıkarır. Örneğin,
    TARİH (2008,1,-15) 
   formülü 16 Aralık 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.

Not Excel, hesaplamalarda kullanılabilmesi için tarihleri sıralı seri numaraları olarak depolar. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1 ve 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir; çünkü 1 Ocak 1900'den 1 Ocak 2008'e kadar 39.447 gün geçmiştir. Macintosh için Microsoft Excel farklı bir varsayılan tarih sistemi kullanır.

Örnek

A B C
Yıl Ay Gün
200811
Veri
20081125
Formül Açıklama Sonuç
=TARİH (A2;B2;C2) TARİH fonksiyonunun değişken/leri olarak A2, B2 ve C2 hücrelerinin kullanılmasıyla ve 1900 tarih sistemine göre yapılan hesaplamayla türetilen tarihin seri tarihi.1/1/2008 veya 39448
=TARİH (YIL (BUGÜN () ) ,12,31)Geçerli yılın son gününün seri tarihi.31/12/ nnnn veya buna eşdeğer seri numarası (gerçek değer geçerli yıla göre değişir)
=TARİH (SOLDAN (A4,4) ,PARÇALA (A4,5,2) , SAĞDAN (A4,2) )Tarihi YYYYAAGG biçiminden seri tarihe dönüştüren formül.25/11/2008 veya 39777

Not Sayıları seri numarası olarak görüntülenmek için hücreyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra, Sayı 'yı tıklatın.


 • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft